GIỚI THIỆU

THÔNG TIN DỰ ÁN

DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

DIỆN TÍCH:

499 Giải Phóng

Anh Dũng

Giải Phóng – Hà Nội

560m2

HÌNH ẢNH DỰ ÁN