GIỚI THIỆU

THÔNG TIN DỰ ÁN

DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

DIỆN TÍCH:

Nhà phố Ba Vì

Anh Hiếu

Ba Vì

400m2

HÌNH ẢNH DỰ ÁN